Hírek / újdonságok
Banner
Elérhetőségünk

2141 Csömör, Szabadság út 5. 

Csömöri Polgármester Hivatal Épülete Ügyfélszolgálati iroda
Telefonszám: +36 28 744 440

E-mail: csotesz@csomor.hu

Honlap: http://www.csotesz.hu/

facebook.com/csoteszcsomor 

 

Ügyfélfogadás:

Bejelentéseket elsősorban e-mailben várjuk.

Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

 

December 21. és január 1. között zárva tart az ügyfélszolgálat.

Január 2-ától a megszokott rendben várjuk az ügyfeleket.

 

Ügyintézés:

Közterületi zöldfelülettel kapcsolatos ügyintézés, panasz kezelés

 

Tevékenységünk

Csömör kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása

zöldterületek karbantartása, növényültetések,

erdészeti és környezetvédelmi feladatok ellátása,

ökoturisztikai projektek koordinálása,

nem közszolgálati hulladékszállítási feladatok koordinálása

iőszakos faültetési és komposztálási akciók

időszakos sitt, és autógumi-gyűjtési akciók


 A lakossági hulladékszállításért felelős közszolgáltató a VERITIKAL GROUP Nyrt. (Kommunális hulladék, szelektív hulladék, zöldhulladék, lom)
Telefonszám: +36 28 561 200. Honlap: https://vertikalgroup.hu/

Ügyfélfogadás

Az ügyfélgoadási idő az Elérhetőségünk oldalon érhető el.

Céginformáció

Székhely cím és központi ügyintézés helye:
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-089298
KSH szám: 13-09-089298

Ügyvezető:.... Kovácsné Epres Csilla
Pénzügyi
asszisztens:.. Gobolyák Viktória

 

Flash-Com Számítástechnika
Változott a fakivágással kapcsolatos helyi szabályozás // 2021.09.23 13:23 | CSÜTÖRTÖK

Változott a fakivágással kapcsolatos helyi szabályozás

 

Az elmúlt évtizedekben Csömör lakossága egyre nőtt, a belterület és a beépítettség aránya folyamatosan emelkedett, ezzel párhuzamosan a fás szárú növények mennyisége jelentősen lecsökkent. A csökkenés megfékezésére az önkormányzat tavaly megalkotta a fás szárú növények védelméről szóló rendeletet.

Változott a fakivágással kapcsolatos helyi szabályozás

 

Az elmúlt év tapasztalatai alapján valamint a helyi rendeletet összehasonlítva más településeken és Budapest több kerületében érvényben lévő és alkalmazott rendeletekkel megállapítható, hogy a Csömörön alkalmazott szankciók nagyon enyhék voltak, a faállomány csökkenését nem tudta sem megakadályozni, sem lassítani. Jóllehet a polgárok többsége nagy gondot fordít a természeti környezet megóvására, nem kevesen telken belül és kívül is szinte minden növényzetet eltüntetnek, kertjük és kerítésük előtt a közterületet is leburkolják. Mindezt a folyamatot a sűrű beépítésű ingatlanok kialakulása, a sok új építkezés jelentősen erősíti. A fapótlás mennyisége sajnos jóval elmaradt a kivágott famennyiségtől. Az új rendelet az előfordult esetek alapján igyekszik a korábbi joghézagokat megszüntetni, a lehető legtöbb esetre egyértelmű előírásokat tartalmaz.

Csömör nagyközség jelenleg még igen zöldnek tűnik más környékbeli településekkel összehasonlítva, amit a régi belterületre jellemző környezeti gondolkodás és az utóbbi évek fásítási, parkosítási programjai, az ez irányú tudatos, a fenntarthatóságot is előtérbe helyező településfejlesztés eredményez.  Mindez azonban lassan veszélybe kerül. A most készülő környezetvédelmi program adatgyűjtése – mely a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) erdészeti nyilvántartásai alapján készült – ráadásul kimutatta, hogy amíg a gödöllői térségben a települések faállománya átlagosan 28%, addig Csömörön ez a szám jóval alacsonyabb, mindössze 8%! Ennek az az oka, hogy a település történeti adottságait tekintve a Gödöllői-dombság térségéhez viszonyítva kevés a külterületi erdő, ez okozza a rossz arányokat. Az önkormányzat évek óta ezen erdők megőrzését tűzte ki célul, ennek érdekében jelentő pénzösszegért erdőterületeket vásárolt, megakadályozva ezzel hosszú távon is a tarvágásokat. 

A rendelet átdolgozásának, újraírásának célja az volt, hogy a lakosság környezettudatos gondolkodását ösztönözzék, anyagi okból is érdekeltté tegyük az itt élőket alternatív megoldások keresésére, pl. egy kapu vagy egy kocsibeálló elhelyezésekor törekedjenek arra, hogy a legtöbb fa a helyén maradjon. Amennyiben nincs más megoldás és a fakivágás elkerülhetetlen, úgy legalább a pótlási kötelezettség által biztosítani lehet a faállomány szinten tartását. Nem titkolt cél, hogy a fapótlási kötelezettségből származó befizetések révén növekedjen a környezetvédelmi alapba befizetett összeg, amelyből a Csötesz Kft. tervezetten, a lakossággal egyeztetve, az ültetéseket megfelelően előkészítve komplett fasorokat tudjon felújítani, ültetni a község területén. Az alapba befolyt összegből akár új erdő telepítése is megvalósítható. De, mint ahogy a környezetvédelmi bizottság tagjai hangsúlyozzák: az ideális az lenne, ha a lakosok nem pénzösszeggel váltanák ki a kivágott fákat, hanem a meglévők megőrzésére törekednének.

Bár a fapótlás megváltásának összege az új rendeletben csökkent, ugyanakkor a pótlandó fák darabszáma emelkedett. Fontos lenne, hogy a csömöri lakosok megértsék, a zöld környezet pusztítása hosszú távon jelentős károkat okoz, ezért is nagyon fontos  a faállomány felelős gondozása. A fák és növények nélküli udvarok tájidegenek Csömörön, a településképet és a megszokott környezetet is rombolják.

 

A rendelet legfontosabb elemei

A rendelet kevésbé avatkozik be a magáningatlanokon meglévő növényállomány kezelésébe, emellett sokkal szigorúbban lép fel a közterületi ingatlanok fáinak, cserjéinek védelme érdekében.

Magáningatlanokon történő fakivágással kapcsolatban

  • Minden 20 cm átmérőjű fa kivágására – az inváziós fajok közül csak az akácra – engedélyt kell kérni. Minden fakivágás csak vegetációs időszakon kívül végezhető, kivéve, ha a fa balesetveszélyes vagy kiszáradt. 

Gyümölcsfákra a dió, mandula, szelídgesztenye, törökmogyoró és a díszfának nemesített gyümölcsfák kivételével nem kell engedélyt kérni.

  • Egy darab egészséges fa kivágását két darab díszfával vagy négy darab gyümölcsfával kell pótolni. Beteg fa esetén ennek a felét kell elültetni.
  • Fontos változás, hogy azokon az ingatlanokon, ahol fakivágás után a telek minden 60 m2-ére legalább egy fa jut, ott nincs előírva pótlási kötelezettség.
  • Szigorúan szankcionálja a rendelet az engedély nélküli fakivágást, csonkolást, ennek pótlási kötelezettsége 100%, tehát pl. egy 30 cm átmérőjű engedély nélkül kivágott fát 5 db 6 cm átmérőjű fával kell pótolni vagy pénzben megváltani.
  • A fakivágási engedély érvényessége 1 év.

 

A közterületen történő fakivágás:

  • Minden esetben engedélyköteles. Jellemzően kapubeálló vagy közművek kialakítása esetén kérhetik a lakók.
  • Egy darab egészséges fa kivágását 100%-osan kell pótolni, tehát egy 30 cm átmérőjű fát 5 db 6 cm átmérőjű fával kell pótolni vagy pénzben megváltani.
  • Szigorúan szankcionálja a rendelet az engedély nélküli fakivágást, csonkolást, ennek pótlási kötelezettsége 200%, tehát pl. egy 30 cm átmérőjű engedély nélkül kivágott fát 10 db 6 cm átmérőjű fával kell pótolni vagy pénzben megváltani.
  • A Csötesz Kft. csak nagyon indokolt esetben vág ki fát, balesetveszély vagy kiszáradás esetén. Ebben az esetben is a pótlási kötelezettség 1 db minden kivágott fa után.
  • A fakivágási engedély érvényessége 1 év.

 

Gallyazás:

A rossz tapasztalatok miatt szükség volt a gallyazás minőségének és mértékének pontos meghatározására. A túlzott mértékben végzett gallyazás csonkolásnak minősül, és ennek megfelelően szankcionálja a rendelet. A magáningatlanon belül a gallyazás nincs szabályozva. A járda űrszelvényének gallyazása az ingatlan tulajdonosának a feladata.

 

Csömör, 2021.09.23.

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Csömöri Települési Szolgáltató Nkft.

Vissza a hírek oldalra