Hírek / újdonságok
Banner
Elérhetőségünk

2141 Csömör, Szabadság út 5. 

Csömöri Polgármester Hivatal Épülete Ügyfélszolgálati iroda
Telefonszám: +36 28 744 440

E-mail: csotesz@csomor.hu

Honlap: http://www.csotesz.hu/

facebook.com/csoteszcsomor 

 

Ügyfélfogadás:

Bejelentéseket elsősorban e-mailben várjuk.

Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

 

December 21. és január 1. között zárva tart az ügyfélszolgálat.

Január 2-ától a megszokott rendben várjuk az ügyfeleket.

 

Ügyintézés:

Közterületi zöldfelülettel kapcsolatos ügyintézés, panasz kezelés

 

Tevékenységünk

Csömör kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása

zöldterületek karbantartása, növényültetések,

erdészeti és környezetvédelmi feladatok ellátása,

ökoturisztikai projektek koordinálása,

nem közszolgálati hulladékszállítási feladatok koordinálása

iőszakos faültetési és komposztálási akciók

időszakos sitt, és autógumi-gyűjtési akciók


 A lakossági hulladékszállításért felelős közszolgáltató a VERITIKAL GROUP Nyrt. (Kommunális hulladék, szelektív hulladék, zöldhulladék, lom)
Telefonszám: +36 28 561 200. Honlap: https://vertikalgroup.hu/

Ügyfélfogadás

Az ügyfélgoadási idő az Elérhetőségünk oldalon érhető el.

Céginformáció

Székhely cím és központi ügyintézés helye:
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-089298
KSH szám: 13-09-089298

Ügyvezető:.... Kovácsné Epres Csilla
Pénzügyi
asszisztens:.. Gobolyák Viktória

 

Flash-Com Számítástechnika
Kertek rendben tartásával és fakivágásokkal kapcsolatos tudnivalók // 2020.05.15 13:38 | PÉNTEK

Kertek rendben tartásával és fakivágásokkal kapcsolatos tudnivalók

 

A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015 (IX. 25) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok tisztán tartása, a gaz és gyomnövények eltávolítása a tulajdonos, vagy a használó kötelezettsége.

Kertek rendben tartásával és fakivágásokkal kapcsolatos tudnivalók

 

A környezetvédelmi rendelet betartására és betartatására azért van szükség, mert az ingatlanon elterjedő gaz és gyomnövények allergiás megbetegedéseket okozhatnak a környékbeli lakosság körében. Felkérem a tulajdonosokat és a használókat, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel ingatlanaik állapotát, és az elterjedt gaz, illetve gyomnövény esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Polgármesteri Hivatal  májustól kezdve a vegetációs időszak végéig ellenőrizi a kötelezettség teljesítését. Továbbá tájékoztatást adok arról is, hogy az ingatlan előtti, melletti, és a mögötte lévő rész, illetve az árok tisztántartása is tulajdonosok, vagy a használók feladata. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete szerint, aki a kötelezettségének nem tesz eleget, akár kettőszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható, és a Polgármesteri Hivatal kényszerkaszálást is elrendelhet.Felhívom a figyelmet arra, hogy a parlagfűre külön magasabb szintű jogszabályok vonatkoznak, amellyel kapcsolatban a Gödöllői Járási Hivatal jár el.

A fás szárú növényekkel kapcsolatban 2020. április 1-jén egy új önkormányzati rendelet lépett hatályba. Ennek alapján a magántulajdonú ingatlanon 20 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű fát, illetve a közterületen minden fás szárú növényt csak jegyzői engedéllyel szabad kivágni. A magántulajdonon történő fakivágási szándék bejelentése illetékmentes. A közterületi fakivágási engedélyért 3.000.-Ft. illetéket kell fizetni. Felhívom a figyelmet arra, hogy az engedély nélkül eltávolított fás szárú növény miatt a Polgármesteri Hivatal akár kettőszázezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat. A kivágott fát pótolni kell, de a rendelet lehetőséget biztosít a pénzbeli megváltásra. Közterületen fát, cserjét csak a polgármester hozzájárulásával lehet elhelyezni.  

A fás szárú növényekkel és az ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevételeiket elektronikus úton a kornyezetvedelem@csomor.hu, e-mailre, telefonon a 28/544-034 számra, és postai úton a 2141 Csömör, Szabadság út 5. sz. alatti címre tehetik meg.         

 

 

 

Dr. Katona Péter

                                                                                                        jegyző

 

Csömör, 2020.05.15.

Csömöri Települési Szolgáltató Nkft.

Vissza a hírek oldalra