Hírek / újdonságok
Banner
Elérhetőségünk

Cím: 2141 Csömör, Állomás utca 6.

Telefonszám: -

E-mail: -

Honlap: http://www.csotesz.hu/

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök: -
Péntek: -

 

Ügyintézés:

Közterületi zöldfelülettel kapcsolatos ügyintézés, panasz kezelés átkerült a Községgondnoksághoz!

Tevékenységünk

Az alábbi tevékenységek és feladatok 2024. január 1-étől átkerületek a Községgondnoksághoz!

Csömör kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása

zöldterületek karbantartása, növényültetések,

erdészeti és környezetvédelmi feladatok ellátása,

ökoturisztikai projektek koordinálása,

iőszakos faültetési és komposztálási akciók

időszakos sitt, és autógumi-gyűjtési akciók


 A lakossági hulladékszállításért felelős közszolgáltató a VERITIKAL GROUP Nyrt. (Kommunális hulladék, szelektív hulladék, zöldhulladék, lom)
Telefonszám: +36 28 561 200. Honlap: https://vertikalgroup.hu/

Ügyfélfogadás

Az ügyfélgoadási idő az Elérhetőségünk oldalon érhető el.

Céginformáció

Székhely cím és központi ügyintézés helye:

2141 Csömör, Állomás utca 6.

Adószám: 12729625-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-089298
KSH szám: 13-09-089298

Ügyvezető:.... Kovácsné Epres Csilla
Pénzügyi
asszisztens:.. Gobolyák Viktória

 

Flash-Com Számítástechnika

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

 

Közzétételi archívum:

Letöltések: 99. Archívum

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Csömöri Települési Nonprofit Kft.

Rövid név: Csötesz Nkft.

Székhelye: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Postai címe: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Levelezési címe: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Vezető: Kovácsné Epres Csilla ügyvezető

Elektronikus levélcím(ek): csotesz@csomor.hu

Honlap: http://www.csotesz.hu/

Cégjegyzékszám: 13-09-089298

KSH: 12729625-8130-572-13.

Feladat és hatáskör: Csömör kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása

Csömör Nagyközség Önkormányzat tulajdoni hányada: 100%

Adatvédelmi tisztviselő: Vadász László

 

I. 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

I. 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) - 2023.04.06.

 

I. 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend - 2023.04.06.

 

I. 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége - 2023.04.06.

 

I. 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Cím: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Postacím: 2141 Csömör, Szabadság út 5.
Központi telefonszám: 36 28 544-020/1280,
Web: http://www.csomor.hu/

Budapest Környéki Törvényszék Székház
Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-189.
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 225
Telefonszám: +36 1 885 6000
E-mail cím: birosag_bkt@birosag.hu
Web: https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság
Cím: 1134 Budapest , Dózsa György út 128-132.

Postacím: 1397 Budapest, Pf.: 535.
Központi telefonszám: +36 (1) 427-3200
Telefax: +36(1)427-3998
NAV infóvonal: 1819
Web: https://nav.gov.hu/igazgatosagok/igazgatosagok/Pest_megye
NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Gödöllői ügyfélszolgálat
Cím: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 74. NAV Infóvonal: 1819, E-mail: pestavig@nav.gov.hu

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Központi telefonszám: +36 1 328 5812, +36 1 485 6957, +36 1 485 6926
E-mail: hivatal@pest.gov.hu
Web: https://kormanyhivatalok.hu/

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II. 1. Cégkivonat 2021.03.21.


II. 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II. 5. Támogatási szerződés 2022.

 

II. 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II. 6. Támogatási szerződés 2022.

 

III. Gazdálkodási adatok

III. 1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

III. 1. 2022. évi mérleg

 

III. 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023. I-IV. negyedév vezetők, dolgozók személyi juttatásai összesítve

 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat („Információszabadság – szabályzat”) - Adatvédelmi szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat („Információszabadság – szabályzat”) 2019.01.01-től

 

Közzétételi archívum:

Letöltések: 99. Archívum