Hírek / újdonságok
Banner
Elérhetőségünk

2141 Csömör, Szabadság út 5. 

Csömöri Polgármester Hivatal Épülete Ügyfélszolgálati iroda
Telefonszám: 06 28 744 440

E-mail: csotesz@csomor.hu

Honlap: http://www.csotesz.hu/

facebook.com/csoteszcsomor

Tevékenységünk

Csömör kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása

zöldterületek karbantartása, növényültetések,

erdészeti és környezetvédelmi feladatok ellátása,

ökoturisztikai projektek koordinálása,

nem közszolgálati hulladékszállítási feladatok koordinálása


 A lakossági hulladékszállításért felelős közszolgáltató a DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nkft. (Kommunális hulladék, szelektív hulladék, zöldhulladék, lom)
Telefonszám: 06 28 561 200. Honlap: https://dtkh.hu/

Ügyfélfogadás

Ügyfélszolgálat (Szabadság út 5.):

Hétfő: 8:00-15:00
Kedd: nincs
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: nincs
Péntek: 8:00-12:00

 

A Polgármesteri Hivatalba az ügyintézővel történt előzetesen egyeztetett időpontban léphetnek be az ügyfelek.

A személyes ügyintézés során  egyszerre csak egy ügyfelet engednek be az ügyintézőhöz, a maszk viselése pedig az ügyfelek és az ügyintézők számára is kötelező. A Polgármesteri Hivatal és a Csötesz Nkft. arra kéri az ügyfeleket, hogy továbbra is az online vagy telefonos ügyintézést részesítsék előnybe, az épület bejáratánál elhelyezett postaládába is leadhatóak a papírok.

 


 Ügyintézés:

Közterületi zöldfelülettel kapcsolatos ügyintézés, panasz kezelés

Céginformáció

Székhely cím és központi ügyintézés helye:
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-089298
KSH szám: 13-09-089298

Ügyvezető:.... Kovácsné Epres Csilla
Pénzügyi
asszisztens:.. Dinnyés-Nagy Krisztina


Minősítési dokumentum

 

Flash-Com Számítástechnika

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

 

Közzétételi archívum:

Letöltések: 99. Archívum

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Csömöri Települési Nonprofit Kft.

Rövid név: Csötesz Nkft.

Székhelye: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Postai címe: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Levelezési címe: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Vezető: Kovácsné Epres Csilla ügyvezető

Elektronikus levélcím(ek): csotesz@csomor.hu

Honlap: http://www.csotesz.hu/

Cégjegyzékszám: 13-09-089298

KSH: 12729625-8130-572-13.

Feladat és hatáskör: Csömör kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása

Csömör Nagyközség Önkormányzat tulajdoni hányada: 100%

Adatvédelmi tisztviselő: Vadász László

 

I. 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

I. 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

I. 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

I. 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

I. 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Cím: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Postacím: 2141 Csömör, Szabadság út 5.
Központi telefonszám: 36 28 544-020,
Fax: +36 28 544-040,
Web: http://www.csomor.hu/
Ügyfélfogadás rendje: H: 8.00-12.00 és 13.00-18.00, Sze: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, P: 8.00-12.00, K, Cs: nincs

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-189. (M3 Irodaház).
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 225/1
Központi telefonszám: +36-1/332-0314, +36-1/332-6383
Web: http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
Ügyfélszolgálat helye: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-189. (M3 Irodaház) Telefon: +36-1/273-3999
Ügyfélfogadás rendje: H-K, Cs-P: 8:30-11:30, Sze: 8:30-15:30

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság
Cím: 1134 Budapest , Dózsa György út 128-132.

Postacím: 1397 Budapest, Pf.: 535.
Központi telefonszám: +36 (1) 427-3200
Telefax: +36(1)427-3998
Nav infóvonal: 1819
Web: http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/pest_megye#helyihirek
Gödöllői Kirendeltség
Cím: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 74. Telefon: +36 (28) 420-801
Ügyfélfogadás rendje: H: 8:15-17:30, K: 8:15-12:00, Sze-Cs: 8:15-16:00, P: zárva

Pest Megyei Kormányhivatala
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Postacím:
Központi telefonszám: 06 1 328 5812, 06 1 485 6957, 06 1 485 6926
Telefax:
web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II. 1. Cégkivonat


II. 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

II. 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

III. Gazdálkodási adatok

III. 1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

III. 1. 2019. évi mérleg

 

III. 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021. II. negyedév vezetők, dolgozók személyi juttatásai összesítve

 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat („Információszabadság – szabályzat”) - Adatvédelmi szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat („Információszabadság – szabályzat”) 2019.01.01-től

 

Közzétételi archívum:

Letöltések: 99. Archívum